Logo Beeldt
 

Wet Poortwachter

Re-integratie 1e spoor

Stel: een van uw medewerkers raakt door ziekte of een ongeval gedeeltelijk arbeidsongeschikt en kan zijn of haar functie niet meer uitvoeren. Wellicht kan hij of zij in een andere functie binnen uw bedrijf aan de slag. Wat zijn dan uw mogelijkheden, verantwoordelijkheden en verplichtingen? inBeeldt helpt u en uw werknemer om de mogelijkheden te onderzoeken en om te voldoen aan alle criteria die UWV en de Wet Verbetering Poortwachter stellen. Dit heet een 1e spoor traject.

Re-integratie 2e spoor

De re-integratietrajecten 2e spoor van inBeeldt zijn gericht op werknemers die naar ander werk begeleid moeten worden omdat ze door omstandigheden hun huidige werk niet meer kunnen doen. Wij richten ons op mensen met een arbeidsbeperking (denk aan autisme of ADHD) en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook kunnen laaggeletterdheid, moeite met veranderingsprocessen en psychische of lichamelijke problematiek een rol spelen.
 
Onze werkwijze en instrumenten zijn aangepast op de doelgroep. Zo oefenen we bijvoorbeeld met de werknemer hoe een brief te schrijven of een gesprek te voeren. De werkgever ondersteunen we actief bij de verantwoording van de re-integratieverplichtingen aan het UWV.

Re-integratie is teamwork. Daarom zetten we een team van deskundigen in bij 2e-spoortrajecten: een arbeidsdeskundigen, een jobcoaches, NOLOC-gecertificeerde loopbaanadviseurs en arbeidsbemiddelaars.  Zij hebben veel ervaring en een uitgebreid werkgeversnetwerk.

Outplacement

Tijdens een outplacementtraject gaat inBeeldt samen met een werknemer op zoek naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. Outplacement kan nodig zijn bij bijvoorbeeld een verminderd functioneren door een beperking, een veranderde situatie of door boventalligheid. Of soms komt het ook voor dat de werknemer na een lang dienstverband niet weet hoe de arbeidsmarkt eruit ziet en waar kansen liggen. We onderzoeken met de werknemer wat voor werk bij hem of haar past. In de meeste gevallen betaalt de werkgever de kosten voor outplacement van een werknemer.
 
In een outplacementtraject van inBeeldt komen de volgende zaken aan de orde:
  • Individueel loopbaanonderzoek
  • Sollicitatievaardigheden
  • Netwerkvaardigheden
  • Zelfstandig leren inspelen op de arbeidsmarkt 

Neem contact op met InBeeldt

Wilt u meer weten over outplacement of de 1e en 2e spoortrajecten van InBeeldt? Bel of mail ons dan, wij vertellen u graag meer over wat we voor u kunnen betekenen. 

inBeeldt heeft vestigingen in Heerenveen en Vught.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
op het gebied van de arbeidsmarkt.
 

inBeeldt is een samenwerking van:

Copyright 2019, inBeeldt, Alle rechten voorbehouden.