Logo Beeldt
 

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met óf zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Dit betekent dat 125.000 mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere bedrijven aan het werk moeten komen.

Via cao-afspraken, social return en baanafspraken stimuleert de overheid werkgevers om initiatieven te nemen. Maar wat wordt er nu precies van werkgevers verwacht? Om wat voor mensen gaat het hier eigenlijk? Wat is de ‘investering’ en wat levert het u op? Wat kunt u doen en vooral: waar kunt u beginnen?
 
inBeeldt biedt werkgevers advies en ondersteuning op het gebied van werken met mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Denk dan bijvoorbeeld aan:
  • Introductie van de participatiewet-doelgroep: kwaliteiten en beperkingen
  • Jobcarving: het selecteren van een passend takenpakket
  • Werkvoorwaardelijke zaken zoals HRM-beleid, bedrijfscultuur en wet- en financiële regelgeving
  • Het regelen van voorzieningen als loonkostensubsidie, loondispensatie, premiekorting en no-riskpolis
  • inBeeldt Flex & Zeker: uitzenden en payrolling
  • Invulling geven aan de SROI-paragraaf in aanbestedingen

inBeeldt heeft vestigingen in Heerenveen en Vught.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
op het gebied van de arbeidsmarkt.
 

inBeeldt is een samenwerking van:

Copyright 2019, inBeeldt, Alle rechten voorbehouden.