Logo Beeldt
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

SROI: Social Return on Investment

Wilt u een kans maken in overheidsaanbestedingen, dan moet u steeds vaker aan een SROI-eis voldoen. De vereiste social return on investment (SROI) kan bijvoorbeeld betekenen dat opdrachtnemers tijdens de uitvoering van de opdracht arbeidsplaatsen en leerwerkplekken beschikbaar moeten stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk daarbij aan mensen met een beperking of langdurig werklozen.
 
inBeeldt adviseert en ondersteunt werkgevers bij de invulling van social return on investment. Door onze intensieve contacten met gemeenten en UWV kunnen we geschikte medewerkers voor uw opdracht vinden. Door het uitvoeren van een bedrijfsanalyse onderzoeken we op welke plaatsen in uw bedrijf ruimte is voor SROI-kandidaten. We adviseren over mogelijke contractvormen, subsidiemogelijkheden en premiekortingen. Bovendien kunnen onze jobcoaches uw SROI-medewerker op de werkplek begeleiden en helpen bij het creëren van draagvlak bij collega’s.

De PSO: Prestatieladder Socialer Ondernemen

Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt u als bedrijf zichtbaar hoeveel uw bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel van de PSO is om meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen heeft vier niveaus, van aspirant tot koploper. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien op een professionele en kwalitatieve manier.

Met een PSO-erkenning voor uw bedrijf laat u duidelijk zien welke waarde maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO, voor u heeft. De PSO-erkenning is daarnaast waardevol wanneer u deelneemt aan aanbestedingen waarbij u moet voldoen aan SROI-voorwaarden.
 

Neem contact op met InBeeldt

inBeeldt ondersteunt u bij het de invulling van uw SROI-afspraken en bij het behalen van uw PSO-erkenning. Wilt u meer weten over SROI en de PSO, en welke mogelijkheden er zijn binnen uw bedrijf? Bel of mail ons dan, wij vertellen u graag meer over wat we voor uw organisatie kunnen betekenen. 

inBeeldt heeft vestigingen in Heerenveen en Vught.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
op het gebied van de arbeidsmarkt.
 

inBeeldt is een samenwerking van:

Copyright 2019, inBeeldt, Alle rechten voorbehouden.