Logo Beeldt
 

Disclaimer

Wij verzoeken u onderstaande tekst zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met de inhoud ervan.
 
inBeeldt (Kamer van Koophandel: 57017883), hierna te noemen inBeeldt, verleent u hierbij toegang tot www.inBeeldt.org publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
inBeeldt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.inBeeldt.org is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
inBeeldt spant zich in om de inhoud van www.inBeeldt.org zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.inBeeldt.org aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van inBeeldt.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.inBeeldt.org onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.inBeeldt.org opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan inBeeldt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij inBeeldt.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van inBeeldt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.inBeeldt.org op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

inBeeldt heeft vestigingen in Heerenveen en Vught.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
op het gebied van de arbeidsmarkt.
 

inBeeldt is een samenwerking van:

Copyright 2019, inBeeldt, Alle rechten voorbehouden.